Belépési nyilatkozat letöltése:

Belepesi nyilatkozat (DOC)
Belepesi nyilatkozat (PDF)


Alulírott ______________________ kézjegyemmel igazolom, hogy a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének tagja akarok lenni. Kijelentem, hogy az Alapszabályzatban kijelölt feltételeknek eleget teszek, az egyesület célkitűzéseivel egyetértek, és tevékenységem során tiszteletben tartom a VMÚE alapokmányaiban meghatározott elveket.

Újvidék, ______________________           ______________________ (a tagjelölt aláírása)

Személyi adatok:

Név: ______________________________________
Születés ideje, helye: ______________________________________
Személyi szám: ______________________________________
Lakcím: ______________________________________
Munkahely: ______________________________________
Foglalkozás: ______________________________________
Ha nem újságíró, melyik
médiumot tudósítja:
______________________________________
E-mail, telefonszám: ______________________________________
A belépési nyilatkozat hitelesítője: __________________________ (a VMÚE megbízott tagjának aláírása)