A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete a vajdasági magyar újságíró-társadalom szakmai szervezeteként kiemelt célkitűzésének tekinti az újságírók érdekképviseletét, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák munkájának elismerését és díjazását, a szakmai továbbképzések szervezését, az utánpótlás-nevelés serkentését, a külhoni magyar újságíró-szervezetekkel, valamint az anyaországi intézményekkel és szervezetekkel való együttműködést, illetve mindezen tevékenységei révén a vajdasági magyar újságíró-társadalom újjászervezését és az újságírói szakma presztízsének növelését a vajdasági magyarság körében. Az egyesület hosszú távú célkitűzése ugyanis az, hogy mindezen törekvései jegyében az újságírói hivatást megkísérelje minél vonzóbbá tenni a vajdasági magyar fiatalok számára. Az egyesület elnöksége azt szeretné, ha tevékenységének köszönhetően eredményesebb együttműködés alakulhatna ki az egyesület és a szerkesztőségek között, illetve ha ezáltal a VMÚE hozzá tudna járulni a szerkesztőségek közötti kapcsolatok javításához is.

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2011 óta adja át szakmai elismeréseit, amelyeknek presztízse az elmúlt évek során mind nagyobbá vált. A díjak megalapításának célja az volt, hogy az egyesület ráirányítsa a figyelmet a kiemelkedő teljesítményt nyújtó újságírókra, megköszönje a munkájukat, és arra ösztönözze őket, hogy a továbbiakban is hasonló színvonalú tevékenységet fejtsenek ki. A VMÚE minden évben öt kategóriában ítéli oda szakmai elismeréseit: pályakezdő, írott sajtó, elektronikus média, valamint szórvány/kistérségi média és életműdíj.

A VMÚE egyik alapítója a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának (KMÚEK), amely 2005 májusában alakult meg Szegeden. Munkája eredményeként az elmúlt időszakban jelentősen felélénkült a külhoni magyar tájékoztatási eszközök közötti kommunikáció, aminek eredményei a rendszeres szakmai tapasztalatcsere lehetőségeinek megteremtése mellett számos közös projektum megvalósulásában is fellelhetőek.