A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚE) kezdeményezésére 2005-ben alakult meg a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK), a határokon átívelő szakmai érdekvédő szervezet, amely az anyaország határain kívül élő magyar újságírók és médiaszakemberek együttműködése által az egységes magyar médiatérség kialakítására és gazdagítására törekszik.

A szakmai jellegű tanácskozásokon hagyományosan erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, horvátországi, szlovéniai és vajdasági újságírók vesznek részt, időközben pedig a munkába bekapcsolódtak az ausztriai magyar kollégák is.

Az elmúlt tizenöt évben a KMÚEK több mint harminc szakmai találkozót és évi közgyűlést tartott. Ezeken a külhoni magyar tájékoztatás időszerű kérdéseivel és a magyar tömegtájékoztatás minőségi javításának lehetőségeivel foglalkoztak a jelenlevők. A tanácskozások témái egyebek között a kisebbségi újságíróképzés, a sajtószabadság, a médiaprivatizáció előnyei és veszélyei, a közszolgálati tájékoztatás szerepe, a kisebbségi sajtó és a politikum viszonya, az egységes magyar médiastratégia kidolgozásának fontossága, valamint a külhoni magyar sajtó anyaországi támogatásának kérdései voltak. A KMÚEK tevékeny kapcsolatot épített ki a magyarországi szakmai szervezetekkel is, amiről a rendszeres véleménycsere és a gyakori találkozók is tanúskodnak.

A szervezet az elmúlt években Sándorov Péter-emlékdíjjal tüntette ki azokat a magyarországi és határon kívül élő kollégákat, akik kivételes eredményeket mutattak fel a külhoni magyar sajtó helyzetének és a kisebbségi tájékoztatás minőségének javítása terén.