Készül a VMÚE munkaterve

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete Szabadkán, a Hét Nap szerkesztőségében tartotta meg elnökségi ülését. Az új összetételű testület javaslatokat tett a szakmai szervezet jövő évi munkatervének a kidolgozására.

Megállapodtak, folyamatosan követik a vajdasági magyar újságírással kapcsolatos eseményeket és ha szükséges, állásfoglalást alakítanak ki azokkal kapcsolatban, valamint megkísérlik fellendíteni a szerkesztőségek közötti együttműködést. Megkülönböztetett figyelmet fordítanak a tagság érdekvédelmére, a  munkavállaló és a munkaadó közötti viszonyra. Feltérképezik a vajdasági magyar újságírás helyzetét — különös tekintettel a kistérségi médiára, valamint a szórványban működő írott és elektronikus sajtóra. Az újságírók egyesülete fontosnak tartja a vajdasági magyar médiastratégiára vonatkozó elképzelések megfogalmazását és részt kívánnak venni az újságíró utánpótlás képzésében és a szakmai továbbképzések szervezésében.

A célkitűzések között szerepel a kapcsolatfelvétel, illetve a meglévő együttműködés ápolása a rokon szakmai szervezetekkel Vajdaságban és Szerbiában, az anyaországi és a külhoni magyar újságíró egyesületekkel, de az aktív részvétel (előadások, beszámolók, vitaindítók tartása stb.) a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának ülésein is.

A korábbi gyakorlat folytatásaként a VMÚE a jövőben is szeretne ajánlatokat tenni az anyaországi Aranytoll-díjra, itthon viszont — ha az illetékes kuratórium igényli –, elmondaná véleményét a Napleány újságíró díj odaítélésekor. A felsoroltak mellett tervbe vették a VMÚE ifjúsági szakosztályának megalakítását, az egyesület honlapjának a létrehozását és Évkönyvének a kiadását.

Az elnökség december végéig adott határidőt a bizottságok (tagfelvételi, ellenőrző és etikai) megalakítására, valamint felkéri a tagságot, hogy a jövő évre fizesse be a tagsági díjat, a csatlakozni kívánó kollégák viszont – közöttük a külmunkatársak és tudósítók is – minél előbb töltsék ki a jelentkezési lapot.

(Tha)

(Hét Nap, 2009. november 2.)