A VMÚE munkaterve

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete Szabadkán, a Hét Nap szerkesztőségében tartotta meg elnökségi ülését. Az új összetételű testület tagjai javaslatokat tettek a szakmai szervezet jövő évi munkatervére, majd összeállították a programot.

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének munkaterve a 2010. évre

 1. A vajdasági magyar újságírással kapcsolatos események, kérdések nyomon követése, állásfoglalás kialakítása, a tagság érdekvédelme, a munkavállaló és a munkaadó közötti viszony figyelemmel kísérése
 2. A vajdasági magyar újságírás helyzetének feltérképezése — különös tekintettel kistérségi médiára, valamint a szórványban működő írott és elektronikus sajtóra
 3. A szerkesztőségek közötti együttműködés kialakítása és fellendítése
 4. A vajdasági magyar médiastratégiával kapcsolatos elképzelések megfogalmazása
 5. Részvétel az újságíró utánpótlás képzésében és a szakmai továbbképzések szervezése
 6. Folyamatos kapcsolatfelvétel és a meglévő kapcsolatok ápolása a Vajdaságban és Szerbiában lévő rokon szakmai szervezetekkel
 7. Kapcsolatfelvétel az anyaországi újságíró egyesületekkel
 8. A meglévő együttműködés ápolása a külhoni magyar újságíró egyesületekkel, aktív részvétel (előadások, beszámolók, vitaindítók tartása stb.) a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának ülésein
 9. Folytatni a jelöltek ajánlását az anyaországi Aranytoll újságíró díjra és érvényesíteni a véleményünket a vajdasági Napleány újságíró díj odaítélésekor
 10. A VMÚE ifjúsági szakosztályának a létrehozása
 11. A VMÚE honlapjának a kialakítása
 12. A VMÚE Évkönyvének a kiadása