Napleány-díj odaítélése

A VMMSZ SZAKMAI KURATÓRIUMÁNAK

A NAPLEÁNY DÍJ DÖNTÉSHOZÓINAK

 K   E   Z   D   E   M   É   N   Y   E   Z   É   S

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége 2010. február 1-én megtartott újvidéki ülésén egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy a vajdasági magyar újságírók szakmai-érdekvédelmi szervezete a Napleány díj odaítélése kapcsán együttműködést kezdeményez az elismerésről döntő testületnek, a VMMSZ szakmai kuratóriumának.

A VMÚE vezetősége rendkívül nagyra értékeli a Dévavári család által alapított díjat, amellyel kollégáink többéves sikeres publicisztikai tevékenységét és a délvidéki magyar közösségért való bátor kiállását jutalmazzák. Ugyanakkor a testület úgy véli, hogy az elismerés szakmai súlyának növeléséhez nagy mértékben hozzájárulna az, ha a kitűntetésre érdemesültek előterjesztésében a vajdasági magyar újságírók szervezete is tevékenyen részt venne, azaz a VMMSZ szakmai kuratóriuma a döntéshozatal előtt kikérné a VMÚE véleményét.

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége az utóbbi öt évben hasonló módon járt el az Aranytoll díj odaítélésekor, azaz a délvidéki újságíró kollégák díjazásáról előzetesen kikérte a VMÚE véleményét, illetve szervezetünk álláspontját figyelembe véve döntött az elismerés odaítéléséről.

Mindezt szem előtt tartva javasoljuk a Tisztelt Címnek, hogy az idei évtől kezdve a Vajdaságban is vezessük be ezt a gyakorlatot. Amennyiben a kezdeményezés az Önök részéről kedvező fogadtatásra talál, egyesületünk már az idén, az Önök által kijelölt határidőn belül hajlandó javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy szakmai véleményünk szerint a vajdasági magyar újságírásban tevékenykedő kollégáink közül ezúttal ki érdemelné meg a Napleány díjat.

A vajdasági magyar újságírás fellendítését szolgáló jövőbeni sikeres együttműködés reményében fogadják őszinte baráti üdvözleteinket

a VMÚE nevében

Tóth Lívia, elnök

Újvidéken, 2010. február 1-én

Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

21000 Újvidék

Vojvode Mišića 1.

Tóth Lívia elnökasszony

 

Tisztelt Elnökasszony!

Örömmel vettük értesítésüket, amelyben felajánlják együttműködésüket a Napleány-díj odaítélése kapcsán.

A VMMSZ Intézőbizottsága és Dudás Károly elnök úr megbízásából tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az Intézőbizottság az idei díjra Sebestyén Imrét, a Vajdaság Ma délvidéki hírportál alapító főszerkesztőjét terjesztette fel.

A jövő évtől kezdve viszont örömmel vesszük az Újságíró Egyesület, mint szakmai szervezet felterjesztését a mindenkori díjra.

Szíves tájékoztatásukra közöljük azt is, hogy a felterjesztést az elöző évi újságírói tevékenység figyelembe vételével január 31-ig kell eljuttatni a VMMSZ címére, valamint hogy a felterjesztésekről a Dudás Károly, Hajnal Jenő, Matuska Márton, Szöllősy Vágó László, valamint a Dévavári-család képviseletében ifj. Dévavári Zoltán összetételű kuratórium dönt.

Tájékoztatva Önt a fentiekről, a sikeres együttműködés reményében maradunk kiváló tisztelettel,

 

dr. Szöllősy Vágó László

főtitkár

Szabadka, 2010. február 25.

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség

A Napleány újságírói díjat odaítélő kuratórium részére – dr. Szöllősy Vágó László főtitkár úrnak

Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.

 

Tisztelt Főtitkár Úr!

Február 25-én kelt levelükre válaszolva a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége tájékoztatja a Napleány újságírói díjat odaítélő kuratórium tagjait, hogy március 10-ei ülésén döntést hozott a saját szakmai díjának a megalapításáról, amelyet a jövő évtől kezdődően, a VMÚE tagságának a javaslatára, több kategóriában ítélne oda azoknak a kollégáknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a vajdasági magyar újságírásban.

A VMÚE elnöksége egyben további sikeres munkát kíván a Kuratórium minden tagjának!

Szabadka, 2010. március 10.

 A VMÚE elnöksége