Március 15-e – sajtószabadság

A VMÚE elnöksége március 10-ei ülésén kidolgozta és közzétette állásfoglalást a vajdasági magyar sajtóban felmerülő legaktuálisabb kérdések kapcsán. A szakmai testület a kialakult helyzetet a következőképpen összegezte és véleményezte:

 Március 15-e – sajtószabadság. A két fogalom több mint másfél évszázada cseng össze a magyar köztudatban. Az azóta folyamatosan hangoztatott veretes eszmék megvalósítása ma is próbára teszi a közösséget és az újságíró társadalmat. Ezt bizonyítják a vajdasági magyar újságírásban zajló események, mindenek előtt a közszolgálati tájékoztatás közösségi ellenőrzése kapcsán kirobbant vita.

A VMÚE Elnöksége szerint különbséget kell tenni a szólás szabadsága és a sajtószabadság között. Amíg a szólásszabadság elsősorban az egyéni szabadságról szól, addig a sajtószabadságban azonos mértékben kell jelen lennie a vélemény szabadságának és a közösség iránti felelősségnek is. A kisebbségi médiában ennek az egyensúlynak a megtartása még fontosabb követelmény. Az ilyen egyensúlyteremtés azonban a kidolgozatlan nemzeti- és médiastratégia nélkül rendkívül nehéz, hiszen az újságíró csak a saját tapasztalatára, szakmai felkészültségére és erkölcsi felelőségére támaszkodhat.

A VMÚE Elnöksége elvben nem zárkózik el attól a nemzetközi sajtóban sem ismeretlen gyakorlattól, hogy a közösség szakmai véleményt mondjon az általa létrehozott és fenntartott médiumokról, ugyanakkor a legerélyesebben elítéli a cenzúra minden formáját: fegyelmezés tehát nem, fegyelem igen, rendcsinálás nem, segítségnyújtás igen.

Március 15-e kapcsán a VMÚE Elnöksége sürgeti egy olyan nemzeti konszenzussal létrejövő médiastratégia kidolgozását és elfogadását, amely a médiában lehetőséget nyújtana a szabad véleménynyilvánításra, ugyanakkor feltételeket teremtene arra, hogy sajtónk a közszolgálatiság eszméjével összhangban valóban a vajdasági magyarság javát szolgálja.

 A VMÚE elnöksége a többi napirendi pont között megvitatta a Napleány újságírói díjat odaítélő kuratórium válaszát is, amelyben közlik, hogy az újságíró egyesület, mint szakmai szervezet, a jövő évtől kezdve megteheti felterjesztését a díjra. Az elnökség tudomásul vette a felkínált lehetőséget, de nem kíván élni vele, ugyanis döntést hozott a saját szakmai díjának a megalapításáról, amelyet – több kategóriában – a VMÚE tagságának javaslata alapján a következő évtől kezdődően ítélne oda azoknak a kollégáknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a vajdasági magyar újságírásban.

 (Tha)

 Kapcsolódó videó:  

http://www.youtube.com/watch?v=h_0kda_q-C8