Mit tartalmazzon a vajdasági magyar médiastratégia?

Szabadkán ülésezett a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége

A vajdasági magyar médiastratégia továbbgondolása és a kistérségi médiatár további bővítése volt a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete Szabadkán megtartott elnökségi ülésének központi témája. A jelenlévők messzemenően egyetértettek abban, hogy a szakmai szervezetnek jelentős szerepet kell vállalnia a vajdasági magyar médiastratégia kidolgozásában. Javaslataikkal a legfontosabb jövőbeli célokra és az ezek megvalósításához szükséges teendőkre kell utalniuk. Az elnökség tagjai több olyan témakört is megjelöltek, amelyeknek a véleményük szerint bele kellene kerülniük a médiastratégiába, ám ezeknek a részletes kidolgozását egy későbbi időpontra halasztották.
A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökétől, Tóth Líviától megtudtuk, az egyesület a saját honlapján és a Magyar Nemzeti Tanács honlapján is közzéteszi a jelentős mértékben kibővített Vajdasági Magyar Médiatárat. Egyben felkér minden érintettet, nézze meg, illetve, szükség szerint pontosítsa és bővítse a katasztert. A cél ugyanis közös: egy minél tökéletesebb adatbázis létrehozása, amelynek az adatait a jövőben mind a hazai, mind az anyaországi szervek hiteles forrásként használhatják, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, a jelenlegi listák nemcsak hiányosak, hanem igencsak elavultak is.
A VMÚE elnökségének következő ülését a tervek szerint október első felében tartják meg, amikor újra napirendre kerülnek a vajdasági magyar médiastratégia továbbfejlesztéséhez szükséges javaslatok és egyéb fontosabb kérdések is.

me.