Mélyül a szakadék a szakma és a politikum között

 A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének (VMÚE) elnökségének véleménye a Magyar Szó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének a lap főszerkesztőjének a leváltására vonatkozó kezdeményezéséről. Az esettel kapcsolatban a tizenegy tagú elnökség szavazattöbbséggel a következő álláspontot fogadta el:

 A VMÚE elítél minden olyan egyoldalú döntést, leváltást vagy kinevezést, amely nem szakmai okokból következik be, amelyet nem előz meg szakmai konzultáció, amely nem veszi figyelembe a közösség érdekeit, hanem kizárólag politikai célok miatt történik.
Tudjuk, az alapító, illetve tulajdonos mindenkori joga és kötelessége, hogy vezetőket nevezzen ki és váltson le, ha a közösen elfogadott célkitűzésektől eltérő, ellentétes, vagy egyszerűen magánérdekeket szolgáló munka folyik. Ismételten hangsúlyozzuk azonban, hogy a kinevezéseket és leváltásokat csakis a szakma értékrendje és mércéi szerint, valamint a közösség célkitűzéseinek tiszteletben tartásával lenne szabad megtenni.

Ennek a leváltási kezdeményezésnek a stílusa – szerintünk — tovább mélyíti a hatalommal és pénzzel rendelkező politikum és a szakma, vagyis az újságíró társadalom közötti szakadékot. Ez a módszer még inkább növelheti a létbizonytalanságot és a kiszolgáltatottság érzését a vajdasági magyar újságírók és a médiában felelős tisztséget betöltők körében.

A VMÚE elnöksége, 2011. 06. 21.