„Ősök jussán”

Pélmonostoron ülésezett a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója

A kárpát-medencei országok közszolgálati médiumait érintő változásokról, az anyaországi támogatási rendszer átszervezéséről, és az említett folyamatoknak a külhoni magyar média helyzetére gyakorolt hatásáról tárgyalt a Pélmonostoron megtartott évi közgyűlésén a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK). A Horvátországi Magyar Újságírók Szövetsége szeptember 8-11-e között az erdélyi, felvidéki, muravidéki és vajdasági szakmai szervezetek képviselőit látta vendégül.

A jelenlévőknek a magyarországi közmédia átszervezéséről, új arculatáról, illetve a határon túli nézőknek, hallgatóknak szóló műsorokról, tartalmakról Cserháti Ágnes, a Média-szolgáltatást Támogató Vagyonkezelő Alap (MTVA) kommunikációs igazgatóhelyettese, szóvivője és dr. Havasi János kabinetvezető-helyettes, a határon túli magyar kapcsolatok különmegbízottja beszélt.

A tanácskozáson több téma is felmerült, például, hogy az egyes régiókban milyen változások történnek vagy várhatóak a közszolgálati médiában, lehetséges-e a kisebbségi sajtó magánosítása, majd a résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el. A dokumentumban a következőket fogalmazták meg:

  1. A Kárpát-medencei tömegtájékoztatásban lejátszódó legújabb folyamatok, amelyek tovább gyengítik a kisebbségi sajtó pozícióit és esélyegyenlőségét, ismételten bebizonyították, hogy a külhoni magyar sajtó küldetésének szavatolása és sokasodó gondjainak megoldása érdekében az eddiginél is fontosabb a határon túli újságíró egyesületek szakmai és érdekvédelmi összefogása. A problémákról kialakított közös álláspontokról folyamatosan tájékoztatni kell a döntési pozícióban levő állami, kormányzati és civil szervezeteket. Az öt éve működő Konvenció tagszervezetei ezért megbízták a KMÚEK Egyeztető Testületét, hogy a lehető legrövidebb időn belül kezdeményezzen párbeszédet a Magyar Országgyűlés és a Magyar Kormány képviselőivel a külhoni magyar sajtó gondjairól.
  2. Atanácskozáson jelen levő magyarországi kollégáknak köszönhetően a KMÚEK részletesen tájékozódott a magyar közszolgálati elektronikus média átszervezésének okáról, folyamatáról és céljairól. A felmerülő dilemmák kapcsán megfogalmazódott az az igény és készség, hogy azokban a kérdésekben, amelyek közvetlenül is befolyásolják a külhoni magyar közösségek tájékoztatását, a magyar közszolgálati médium vezetői kérjék ki és vegyék figyelembe a külhoni magyar újságíró egyesületek szakmai véleményét is.
  3. AKMÚEK üdvözölte és példaértékűnek minősítette a magyar közszolgálati elektronikus médium képviselőinek a kezdeményezését, hogy a külhoni szakmai szervezetekkel karöltve képzési és továbbképzési lehetőséget biztosít a külhoni magyar újságírók, szerkesztők, bemondók és lektorok számára. A továbbképzés első kísérleti szakasza már októberben megkezdődik, a képzéssel kapcsolatos részletes tervet pedig a KMÚEK illetékesei a Gyergyószárhegyen megtartandó következő tanácskozáson fogják véglegesíteni. A pélmonostori értekezlet résztvevői szerint az ilyen szakmai műhelyeket, amelyek nagymértékben elősegíthetik a külhoni magyar média minőségének a javítását, a jövőben állandó gyakorlattá kell tenni, és megvalósításához stabil támogatási forrásokat kell biztosítani.
  4. AKMÚEK tagszervezetei sajnálkozással vették tudomásul a tényt, hogy a Kossuth Rádió tovább csökkentette műsorának középhullámú sugárzását. A döntést a külhoni magyarság jelentős részének anyanyelvű tájékoztatása sínyli meg. A KMÚEK ezért szorgalmazza, hogy vizsgálják felül a kérdéses döntést, ezen kívül pedig vegyék fontolóra a világhálón sugárzott MR 7-es csatorna népszerűsítését is.

A házigazdák két kirándulással is gazdagították a programot. A Drávaszög-túrát, amely kellemes környezetben, a vörösmarti Gerstmajer pincészetben fejeződött be, Andócsi János történész útvezetése és Kontra Ferenc Horvátország magyar irodalma című könyvének a bemutatója tette élvezetesebbé.

A szlavóniai utazás során Eszék érintésével Vukovárra tartott a csoport, ahol Jakumetović Rozáliának, a helybeli magyarok egyesülete elnökasszonyának a vezetésével végigjártuk a húsz évvel ezelőtti események helyszíneit. Láttuk a kórházban kialakított múzeumot, az emléktemetőben koszorút helyeztünk el, majd elzarándokoltunk az  Ovčarán emelt emlékotthonhoz és arra a helyre is, ahol a tömegsírt találták. A megrázó délután az újjáépített kórógyi templom megtekintésével, illetve oldottabb hangulatban a kórógyi tájházban elköltött vacsorával fejeződött be.

A rendezvény során a tagszervezetek megállapodtak abban, hogy a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának következő évi közgyűlését 2012-ben a Vajdaságban tartják meg.

 TÓTH Lívia

A Pannon TV kapcsolódó videóanyaga: