A VMÚE kimaradt a médiastratégiából

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége elemezte és megvitatta a Vajdasági Magyar Médiastratégia tervezetét. Az újságírókból álló szakmai testület megállapította, hogy a dokumentum számos olyan pontatlanságot tartalmaz, amelyeket az elfogadása előtt mindenképpen ki kellene javítani. Ezeknek a hibáknak a jegyzékét az érintett szerkesztőségek juttatják el a stratégia készítőjének.

A VMÚE elnöksége nagy gondnak tartja, hogy az összeállításban egyetlen szó sem esik az újságírók szociális helyzetéről, javadalmazásáról, ezek esetleges javításáról, de az sem derül ki, mire alapozzák a stratégiát, van-e anyagi fedezete? A stratégiának jól átgondolt, tényekre szorítkozó dokumentumnak kellene lennie, amelyben megfogalmazódik, honnan hova és milyen módon akarunk eljutni. A közösség elvárásait mindenképpen össze kell hangolni a tájékoztatási kínálattal és lehetőségekkel.

Az ülésen felvetődött a kérdés, vajon azt akarjuk-e, hogy a médiastratégiát valamennyi vajdasági magyar média a sajátjának érezze, megtalálja benne önmagát, és érezze, hogy érdemes követnie, vagy azt, hogy a szembeállítsa a szerkesztőségeket az MNT elvárásaival? Ha az előbbit szeretnénk, akkor a szövegben nem lehetnek sértő megállapítások.

Hiba, hogy a dokumentum olyan dolgokat is megpróbál előírni, amelyek más módon – például törvényekkel, etikai kódexekkel — már szabályozva vannak, illetve nem a stratégia feladata. Például elmagyarázza, mi a közszolgálatiság, habár ez nemzetközileg meghatározott és jóváhagyott kategória. Elfogadhatatlan, hogy néhány pontban a szerkesztők, főszerkesztők jogait akarja átvállalni, sőt, beavatkozik a szerkesztőségek autonómiájába.

A VMÚE elnöksége megengedhetetlennek tartja, hogy a médiastratégiából teljesen kimaradt a vajdasági magyar újságírókat összefogó szakmai szervezet, amely a hatékonyabb anyanyelvű tájékoztatást, a vajdasági magyar médiumok közötti jobb együttműködést, az újságírók képzési és továbbképzési lehetőségeinek a biztosítását, a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel való együttműködés megteremtését, valamint a sajtóban dolgozók helyzetének javítását tűzte ki célul, de kezdeményezője és társalapítója a határokon átívelő Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának is. A VMÚE reméli, hogy a Vajdasági Magyar Médiastratégia véglegesítése során sikerül megtalálni az újságírók szakmai érdekvédelmi önszerveződésének a helyét és szerepét, ezért eljuttatja az illetékesekhez az erre vonatkozó javaslatát.

(Tha)

Hét Nap, 2011. 09. 21.