A szerencsés tizenharmadik

Befejeződött a Bánáti Újság nyári újságíró-iskolája

A Bánáti Újság 13. nyári újságíró-iskolája éppen július 13-án, pénteken ért véget, de a balszerencsésnek tartott szám egyáltalán nem befolyásolta a rendezvény sikerességét. A tizenegy pancsovai, csókai, hódegyházai, csantavéri, zentai, horgosi és helybeli érdeklődő csoportja négy brassói fiatallal egészült ki. A lelkes társaság öt napot töltött a tiszaszentmiklósi katolikus plébánián.

A tartalmas program az információ és a hír, valamint a tudósítás megismerésével kezdődött. A két előadó, Kókai Péter és Tőke János, a Magyar Szó újságírói, az elmélet mellett a gyakorlatban is igyekezett tisztázni ezeknek az alapvető sajtóműfajoknak a lényegét.

A tavalyi vendégszereplés után a zentai Bolyai Filmműhely az idén is meghívást kapott a táborba. Horváth Mihály és Póth Imre operatőr-rendező, Megyeri Gábor informatikai mérnök, valamint Szénási Eszter, Tolmácsi Krisztina és Lejkauf István alkotók válogatást vetítettek a riport-, portré-, animációs és kisjátékfilm termésükből, amelyek között többszörösen díjazott produkciók is vannak. Az interjú-készítés szépségéről és nehézségeiről Krekity Olga, a Hét Nap újságírója, szerkesztője beszélt és bemutatta az Interjúlázban című könyvét is. A tanulók még egy interjúkötettel ismerkedhettek meg, a Kérdő útján – Beszélgetések a Kultúrparton cíművel, amelynek a szerzői, Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője és leánya, Ambrus Melinda, szintén jelen voltak és részt vettek az iskola munkájában.

Lackó Lénárd, a Hét Nap munkatársa, a grafikai szerkesztés rejtelmeibe avatta be a tanulókat, a jegyzet és a tárca lényegére Balogh István író, pedagógus és Sinkovits Péter író, a Magyar Szó szerkesztője világított rá, a riportról Dudás Károly, a Hét Nap főmunkatársa tartott előadást, a fotózásról pedig Lennert Géza fotóművész, a Jó Pajtás főszerkesztője értekezett.

A hallgatók feladata az volt, hogy elkészítsenek egy-egy interjút és jegyzetet, majd az utóbbit Kávai Mucsi Katalinnak, a Magyar Szó lektorának a segítségével helyesírási, nyelvhelyességi szempontból is elemezték. Az írások a következő hetekben folyamatosan jelennek meg a Bánáti Újságban, illetve hetilapunk ifjúsági oldalain.

A rendkívül gazdag összeállításba belefért még a csókai Orpheus Egyesület előadása, a South Park – Stones című, főleg felnőtteknek készült bábjáték és egy irodalmi est is, amelyen Sinkovits Péter a verseiből adott ízelítőt, Balogh István viszont a Virágot ültetni sisakba című legújabb kötetéből olvasott fel megindító részletet. Közreműködött Kónya Sándor csókai versénekes és Balla Lajos-Laci, a kötet szerkesztője. Az újságíró-iskolába ellátogatott Balázs Ferenc, Csóka polgármestere és Tomek Viktor, a Hét Nap megbízott főszerkesztője.

A Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt ifjúsági rendezvénnyé nyilvánított esemény házigazdája a helybeli magyar kultúrkör, szervezője a Bánáti Újság volt, Tóth Líviának, a Bánáti Újság szerkesztőjének és Ambrus Attilának, a Brassói Lapok főszerkesztőjének vezetésével.

(Tha)