Új kuratórium ítéli oda a Napleány újságírói díjat

Módosult a Dévavári-család és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által 2003-ban megalapított elismerés odaítéléséről szóló szabályzat

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége december 6-án megtartott ülésén a Napleány-díj kuratóriumának 2008–2012 közötti időszakra megválasztott tagjait, tisztségviselőit – mandátumuk lejárta értelmében – felmentette pozíciójukból. A kuratórium tagjai 2004-től töltötték be tisztségüket – 2008-ban, a tisztújításkor újraválasztották őket.

A Dévavári-család és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség őszinte tisztelettel szeretné megköszönni a nemrég elhunyt dr. Szöllősy Vágó Lászlónak, a kuratórium elnökének, Dudás Károlynak, mgr. Hajnal Jenőnek, Matuska Mártonnak és dr. Dévavári Zoltánnak azt a 2004 óta végzett áldozatos, magas szakmai színvonalú és alázatos munkát, amellyel részt vállaltak a Napleány-díj kuratóriumának munkájában, de ezenfelül és elsősorban az itt élő magyar újságírók, publicisták, közírók erkölcsi megbecsülésének növelésében, munkájuk méltóképpen való elismerésében.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége december 6-ai ülésén ugyanakkor elfogadta a Napleány-díj odaítéléséről szóló szabályzat módosításait. Ezek alapján a kuratóriumba 1 tagot a díjat alapító Dévavári-család, 1 tagot a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, 1 tagot a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete delegál, míg a negyedik és ötödik tagot a Napleány-díjjal eddig kitüntetett személyekből választják meg. A díjazottak neveit tartalmazó papírlapokat kalapba teszik, a húzás sorrendjében az első két személy kerül be a bizottságba. A tagok megbízatása öt évre szól.

Az ülésen, a szabályzatmódosítás elfogadását követően, megválasztották az új összetételű kuratóriumot is. A Dévavári-család képviseletében dr. Dévavári Zoltánt, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség részéről Hajvert Ákost, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete részéről Tóth Líviát, a szervezet elnökét választották meg, míg az elmúlt kilenc év díjazottjai közül Kabók Erika és Németh István került be a kuratóriumba. Munkájukhoz a díjalapítók sok sikert kívánnak!

A Napleány-díjat – amelyet a Dévavári-család 2003-ban, Dévavári Zoltán 75. születésnapja alkalmából ajánlott fel, majd alapított meg a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel – 2004- től ítélik oda azon magyar anyanyelvű személyeknek, akik a Szerb Köztársaság területén élnek, és akik magyar nyelvű publicisztikai jellegű írásaikkal, riportjaikkal, cikkeikkel kiemelkedő mértékben járultak hozzá a délvidéki magyarság minőségi tájékoztatásához, írásaikban kiemelkedő mértékben foglalkoztak az itt élő magyarsággal.

Az elmúlt kilenc évben olyan rangos személyek vehették át ezen elismerést, mint: Orosz Ibolya (2004), Léphaft Pál (2005), Kartag Nándor (2006), Ternovácz István (2007), Kabók Erika (2008) , Németh István (2009), id. Sebestyén Imre (2010), Fekete J. József (2011), Fischer Jenő (2012).

A díj Baranyi Károly Napleány című, bronzól öntött alkotásából és egyedi oklevéből áll.

 A díjat a sajtószabadság- és függetlenség, valamint a médiapluralizmus tiszteletben tartása mellett ítélik oda, osztják ki – áll a közleményben, amelyet Dévavári Beszédes Valéria és Dudás Károly írt alá.

Magyar Szó, 2012. december 13.