Kárpát-medencei sajtószemle Csallóközben

A felvidéki Szabad Újság volt a házigazdája a Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciója évi közgyűlésének, amelyet Dunaszerdahelyen tartottak meg. A kétnapos tanácskozáson a Kárpát-medencei magyar újságírók szakmai szervezeteinek képviselői az anyaországon kívüli régiókban működő magyar média és újságírás aktuális helyzetét vitatták meg, valamint megismerkedtek a vidék nevezetességeivel is.

Az Erdélyből, Kárpátaljáról, Muravidékről, Horvátországból, Vajdaságból érkezett újságírók a szervezet fennállása óta először találkoztak a Felvidéken, pontosabban a Csallóköz szívében található Dunaszerdahelyen. A részvevőket elsőként Karaffa Attila, a város önkormányzatának képviselője és Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója köszöntötte. A jelenlevők a Szabad Újság, a Csallóköz, az Új Szó, az Új Nő, a Felvidék.ma és a Hírek.sk vezetőitől tájékozódtak a felvidéki magyar újságírás jelenlegi állapotáról, és Molnár Judit, a Szabad Újság főszerkesztője is alapos összegzést készített e témáról. Elhangzott: a felvidéki magyar sajtósoknak nincs érdekképviseleti szervezetük és az anyanyelvű újságíró-képzés hiánya is nagy gond az utánpótlás kinevelésében. Jó hírként viszont bejelentették, hogy hamarosan magyar médiaközpont alakul Dunaszerdahelyen.
A kollégák érdeklődve csatlakoztak ahhoz a Kárpát-medencei médiabarangoláshoz, amelynek során Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettese, Végi József, a Muravidéki Magyar Rádió felelős szerkesztője, Kriják Krisztina, az Új Magyar Képes Újság főszerkesztője és Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztő-helyettese kalauzolta őket.
Másnap Toót-Holló Tamás, az MTVA hírigazgató-helyettese egy új online felületről, a Külhoni Magyar Sajtószolgálatról (www.kms.mtva.hu) számolt be, dr. Csermák Zoltán, az MTVA kommunikációs főmunkatársa pedig a Kós Károly Kollégiumnak az újságíróképzésben betöltött szerepéről beszélt. Kiderült: az MTVA szervezésében eddig mintegy 250 határon túli magyar újságírónak tartottak szakmai képzést — az első éppen Bácsfeketehegyen volt —, valamint rámutatott arra is, az újságíróknak mekkora a felelősségük az anyanyelv megőrzésében.
Az összejövetel hétpontos zárónyilatkozatában a külhoni magyar újságíró-egyesületek mindenekelőtt a felvidéki magyar szerkesztőségek munkatársainak azon szándékát támogatják, hogy magyar újságíró-szervezetet hozzanak létre. Egyben megelégedéssel nyugtázták, hogy a KMÚEK működésének nyolc éve alatt javult a tagszervezetek közötti kommunikáció, felgyorsult a magyar nemzetrészekre vonatkozó információ cseréje, sikerült közös álláspontokat kialakítani a külhoni magyar sajtóval és a kisebbségi magyar újságírók helyzetével kapcsolatban. Ismét nyomatékosították, hogy haladéktalanul ki kell dolgozni az egységes magyar médiastratégiát, és szorgalmazzák azt is, hogy minél előbb készüljön el a kisebbségi magyar média zökkenőmentes működését szavatoló hosszú távú támogatási stratégia, amely pontosítaná a határon túli magyar sajtónak szánt pénzösszegek odaítélésének és folyósításának szempontrendszerét és alapelveit. Noha az elmúlt években a KMÚEK több ízben is foglalkozott a külhoni magyar újságíróképzés és -továbbképzés fontosságával, a tanácskozás részvevői ezúttal is felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyarországon és az egyes magyar nemzetrészekben már működő iskolákkal, műhelyekkel és médiumokkal karöltve meg kell találni a külhoni magyar újságíróképzés és -továbbképzés leghatékonyabb formáit, és javasolják az illetékes anyaországi alapoknak, alapítványoknak, kollégiumnak, hogy hozzanak létre ösztöndíjat ennek támogatására.
A tartalmas konferencia arra is alkalmat adott a vendégeknek, hogy megismerkedjenek Komárom, Deáki és Pozsony nevezetességeivel.

(Tha) | 2013.10.2 | Hét Nap, LXVIII. évfolyam 40. szám