Beszámoló a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének tisztújító közgyűlésére

  1. november 30., 10 óra, Bácsfeketehegy

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚE)  tíz éve létezik: szakmai testületünk 2003 júliusában alakult meg, 2004-ben hivatalosan is bejegyezték. 2010-ben az egyesület újra regisztrálása is megtörtént.

Egyesületünket természetesen nem azért hoztuk létre, hogy nemzeti alapon kiváljunk a vajdasági vagy a szerbiai újságírók tömörülésből, hanem azért, mert úgy gondoltuk, a vajdasági magyar újságírásban vannak olyan témák és kérdések, amelyekről nekünk kell véleményt mondanunk. Sokan megkérdezik, mi hasznuk lenne abból, ha csatlakoznának hozzánk, mit kapnak az egyesülettől?  Természetesen vissza is lehet kérdezni: mit adnak ők a saját civil szervezetüknek, tevékenységükkel hogyan járulhatnának hozzá, hogy a VMÚE minél sikeresebb legyen?

A 2009-ben megtartott tisztújító közgyűlésen választották meg a VMÚE jelenlegi vezetőségét: Tóth Lívia, Hét Nap hetilap, elnök, Klemm József alelnök, (Újvidéki Rádió), Léphaft Pál alelnök (Magyar Szó), Máriás Endre titkár, (Magyar Szó), Kartag Nándor és Vojvodić Ágnes (Újvidéki Televízió), Gergely József (Magyar Szó), Bencsik István (Szabadkai Rádió), Fehér Márta (Pannon RTV), Kovács Gabriella (Mozaik Televízió), Lennert Géza (Jó Pajtás).

 A VMÚE bejegyzett székhelye Újvidéken van, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. székházában, de irodával, telefonszámmal nem rendelkezik. Az elnökségi üléseket három helyszínen, Újvidéken, Zentán és Szabadkán tartja. Programjait pályázatok útján valósítja meg, egyéb bevételi forrása a tagsági díj, amely már évek óta változatlanul 500 dinár.

A VMÚE az egyik létrehozója és állandó résztvevője a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának, rövidítve: KMÚEK, amely 2005 májusában alakult meg Szegeden. Ebben az időszakban jelentősen felélénkült a külhoni magyar médiumok közötti kommunikáció, közös projektumok születtek, és közös álláspontok fogalmazódtak meg a külhoni magyar sajtó és a kisebbségi magyar újságírók helyzetére vonatkozóan.

A KMÚEK Messzelátó-díját vajdasági kezdeményezésre hozták létre, ugyanis az elismeréssel Sándorov Péter újságíró emléke előtt tisztelegnek. A miniatűr távcsövet és oklevelet azok a személyek kaphatják meg, akik támogatják és szorgalmazzák a külhoni és magyarországi újságírók együtt gondolkodását és együttműködését.

A VMÚE kiveszi a részét a Hét Nap Bánáti Újság melléklete által jegyzett újságíró iskola szervezéséből is – az idei volt a 14. –, amelynek évek óta erdélyi diákjai is vannak. A szervezés mellett az előadók biztosításában, a program összeállításában is segédkezik.

Az alábbi beszámolóban a legutóbbi tisztújító közgyűlésünk, 2009 novembere óta eltelt időszakot szeretném összegezni.

2010:

A közgyűlés után azt mondtuk, az egyik legfontosabb feladatunk a soraink rendezése, a tagság megújítása. Ezen azóta is folyamatosan dolgozunk, a tagság létszáma, attól függően, hogy melyik évben hányan fizetik be a tagsági díjat, 60-100 között alakul. A tagság túlnyomó része a legnagyobb vajdasági magyar szerkesztőségekben dolgozik, de az egyesület nyitott a kistérségi média, helyi lapok, rádiók és televíziók munkatársai felé is.

Megkezdtük a vajdasági magyar újságírással kapcsolatos események követését, az állásfoglalások kialakítását, ami még ma is tart.

Ugyancsak megkezdtük a vajdasági magyar újságírás helyzetének feltérképezését — különös tekintettel kistérségi médiára, valamint a szórványban működő írott és elektronikus sajtóra. Már ebben az évben elkészült a Kistérségi médiatár, amely számos fontos és hasznos adatot tartalmazott a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóról.

Létrejött a honlapunk, amelyen számos információ, beszámoló található az egyesületünk tevékenységéről.

Együttműködési megállapodást kötöttünk az Újságírók Magyarkanizsai Egyesületével.

Ebben az évben két nyertes pályázatunk volt, amelyeket továbbképzésre és a külhoni magyar újságírók találkozójára fordítottunk. A konferenciát júliusban tartottuk meg Csókán, témái a következők voltak: Közérdekű újságírás az Európai Unióban, A kisebbségi újságírás buktatói, Médiastratégia. A rendezvényen a vajdasági újságírók mellett erdélyi, horvátországi, muravidéki és anyaországi kollégák is részt vettek

Részt vettünk Gyergyószárhegyen a MÚRE közgyűlésén

Megtartottuk az első újságíróbált Zentán.

2011:

Januárban mintegy negyven fiatal részvételével Szabadkán megalakult a VMÚE Ifjúsági szakosztálya. Az eseményt a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. A Szabadkai Rádió ifjúsági műsorának munkatársai két diktafont kaptak használatra.

Februárban újságíró bált szerveztünk Zentán, a Royal szállóban és kiosztottuk – első alkalommal – a VMÚE szakmai díjait írott és elektronikus sajtó, pályakezdő és szórvány szerkesztőség kategóriában. Molnár Edvárt (írott sajtó), Németh János (elektronikus média), Basity Gréta és Kocsis Árpád (pályakezdő), a bácsi Bácska Rádió magyar műsora (szórvány).

Tatrangon (Románia) ülésezett a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE), amelyen a KMÚEK részéről jelen voltak a vajdasági és a horvátországi kollégák. Téma: Közösségteremtő sajtó – hagyomány és újítás

Szeptemberben Pélmonostoron ülésezett a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója – a házigazdák mellett erdélyi, felvidéki, muravidéki és vajdasági újságírók voltak jelen

Két nyertes pályázat:

  1. Bethlen Gábor Alap, szakmai képzés fiatal újságíróknak, az MTVA támogatásával, amelyet Bácsfeketehegyen tartottunk meg 2011. novemberében.
  2. Tartományi kisebbségi titkárság, eszközbeszerzésre. Munkaeszközöket, diktafonokat, fényképezőgépeket vásároltun az ifjúsági csoportunk tagjainak.

Reagálások különböző eseményekre: szerbiai médiastratégia, vajdasági magyar médiastratégia, főszerkesztőcsere a Magyar Szóban, Zombori Rádió, Törökbecsei Rádió stb.

2012:

A VMÚE díjainak átadása alkalmi ünnepség keretében Újvidéken: a 65 éves Jó Pajtás szerkesztősége (írott sajtó), Husnyák Andrea (Pannon TV) és Mirnics Gyula (Újvidéki TV) – elektronikus sajtó, Martinek Imre (Bánáti Újság) – szórvány. Kartag Nándor életműdíj.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, a Bethlen Gábor Alap és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával júniusban KMÚEK-közgyűlés Pannónián.

Az összejövetel munkájában több mint ötven erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, horvátországi, muravidéki, vajdasági és anyaországi újságíró vett részt. A tanácskozást segítette a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának jelenlévő küldöttsége: dr. Szili Katalin alelnök, Kalmár Ferenc András és Kerényi György nemzetpolitikai főtanácsadó.

A kétnapos konferencián elfogadott zárónyilatkozatban a KMÚEK tagszervezetei bejelentették, haladéktalanul hozzálátnak az egységes magyar médiastratégia létrehozásához.

Még egy fontos feladatot vállaltak, a Kárpát-medencei magyar médiatár összeállítását, amelynek egy elsődleges változata el is készült.

Az erdélyi, a horvátországi és a vajdasági újságírók szeptemberben Gyergyószárhegyen is találkoztak, ahol ismertették az addig elvégzett munkát és felvázolták a további feladatokat.

Megválasztották a Napleány-díjat odaítélő új kuratórium tagjait. A VMÚE-t Tóth Lívia elnök képviseli.

2013:

A VMÚE Kartag Nándort, az Újvidéki Televízió nyugalmazott újságíróját, szerkesztő-műsorvezetőjét Aranytoll elismerésre terjesztette fel, amit kollégánk meg is kapott.

Gyermeklapunkat, a Jó Pajtást Külhoni Magyarságért Díjra terjesztettük fel, amelyet a lap főszerkesztője augusztus 20-án vett át.

A VMÚE Garai Bélát jelölte a Napleány-díjra.

Márciusban ünnepség Szabadkán, a Városi Múzeumban a Napleány-díj és a VMÚE elismeréseinek az átadására: Garai Béla (Napleány-díj), Orosz Ibolya, a Hét Nap nyugalmazott főszerkesztő-helyettese (életműdíj), Ternovácz István, az Újvidéki Rádió szerkesztője (elektronikus sajtó),  Fekete J. József, a Magyar Szó újságírója (írott sajtó), Virág Árpád, a Magyar Szó újságírója (pályakezdő), Pancsovai Televízió Magyar Percek című műsora (szórvány).

Az eseményt közösen szervezte a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Napleány Díj Kuratóriuma és Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. A kezdeményezők elképzelése, hogy a magyar sajtó és sajtószabadság napja előtt megtartott rendezvény az újságírásról szóljon, illetve az újságíró társadalom ünnepelje önmagát.

Kárpát-medencei riporttábor szervezésével ünnepelte meg fennállásának tizedik évfordulóját a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. Az eseménynek az erzsébetlaki Nemzetközi Természetvédelmi Kutatóközpont adott otthont, de az erdélyi, kárpátaljai és vajdasági résztvevők bejárták a környező településeket is. A rendezvényt a Tartományi Tájékoztatási Titkárság és Magyar Nemzeti Tanács támogatta.

Közleményt adtunk ki a Vajdasági Rádió és Televízió helyzetével kapcsolatban, amelyet a KMÚEK tagszervezetei is aláírtak

Az elnökség tagjai szeptemberben részt vettek Gyergyószárhegyen a MÚRE közgyűlésén, ahol Léphaft Pál bemutatta a vajdasági újságírók, Léphaft Pál, Tóth Lívia, Gergely József, Klemm József megjelent könyveit.

KMÚEK közgyűlés, szintén szeptemberben, a felvidéki Dunaszerdahelyen, a vajdasági sajtókörképet Tóth Lívia ismertette. Az Erdélyből, Kárpátaljáról, Muravidékről, Horvátországból, Vajdaságból érkezett újságírók a szervezet fennállása óta először találkoztak a Felvidéken.

Kisebbségi lét és identitástudat a Kárpát-medencében címmel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kós Károly Kollégiumának szervezésében konferenciát tartottak Békéscsabán,  amelyen a külhoni magyar sajtó számos képviselője vett részt, közöttük a VMÚE elnöke is.

Az erzsébetlaki táborban készült riportokat a Bethlen Gábor Alap támogatásával kiadványban jelentetjük meg – folyamatban van az írások és fotók begyűjtése

A beszámolót készítette:

Tóth Lívia, a VMÚE elnöke