„Minden tetőről látni a napot”

 Mivel a lassan drámai méreteket öltő szórványosodást nagyon sokan tartják alapvető problémának, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Video Pontes Stúdió és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kós Károly Kollégiuma által szervezett II. MédiaTér konferencia is ezzel a témával foglalkozott. A Kolozsváron megtartott tanácskozás résztvevői a Kárpát-medencei szórványmagyarság és a közmédia viszonyát vázolták fel, miközben többek között arra a kérdésre keresték a választ, az írott és elektronikus sajtó hogyan lassíthatja le az asszimilációs folyamatot.

Az összejövetelnek több fontos hozadéka volt, például annak kimondása, hogy a közmédiában szükséges a szórványban élők pozitív diszkriminációja. Ezzel kapcsolatban Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója elmondta, a megkülönböztetés abban nyilvánulhat meg, hogy a közmédia műsoraiban nagyobb teret kapnak a magyar szórványközösségek, a tudósítókat pedig arra ösztönzik, hogy minél több ilyen témát dolgozzanak fel. Mivel az elkövetkező két évben jelentős összeget fordítanak az eszközök fejlesztésére, lehetővé válik, hogy az M1 hírcsatornán minél több bejelentkezés legyen Magyarország határaink túlról.
Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának dékánja érdekes lehetőséget kínált fel a Kárpát-medencei magyar fiataloknak. A 2015/16-os tanévben ugyanis öt kárpátaljai, felvidéki, illetve délvidéki diák kezdheti el tanulmányait az egyetem média szakán, akik számára nem csak ösztöndíjat biztosítanak, de a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a tanulás és a lakhatás költségeit is megtéríti. Arra kérte a jelenlévő újságírókat, hogy erre a kezdeményezésre minél szélesebb körben hívják fel az érdeklődők figyelmét.

A rendezvény vezérfonalával kapcsolatban Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese videoüzenetben, Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes-államtitkár és Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos pedig a helyszínen fejtette ki gondolatait. Dobos Menyhért, a Duna Televízió vezérigazgatója viszont biztosította a hallgatóságot, a csatorna nyári és őszi műsorstruktúrájának a kialakításánál tekintettel lesznek a kolozsvári konferencián megfogalmazott elképzelésekre.

A szórvány sorskérdés

 A szórványban az oktatás mellett a magyar nyelvű, elsősorban közmédia az identitás sarokköve, ezért minden magyar számára lehetővé kell tenni, hogy hozzájusson a magyar média termékeihez, valamint azt is, hogy ezek a közösségek a számukra készített tartalmaknak ne csak befogadói, hanem alakítói, aktív cselekvői is legyenek. Az újságíróknak viszont azt kellene megszívlelniük, hogy elköteleződés nélkül nem lehet a szórványt bemutatni.

Elhangzott, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2015-ös évet a külhoni magyar szakképzés fejlesztésének szenteli, számos továbbképzést szerveznek diákoknak és tanároknak egyaránt, ösztöndíjakat indítottak magyarországi szakmai gyakorlatok teljesítésére, valamint tangazdaságok, tanműhelyek létesítését is támogatják. Megkezdődött a Kárpát-medencei szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor program realizálása is. Ötven anyaországi fiatal ösztöndíjjal utazhat ki a szórványterületekre – a Kárpát-medence mellett Ausztriába, Csehországba, Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába és Csángóföldre –, ahol a közösségszervezés és a hálózatépítés lesz a feladatuk. A meghirdetett helyekre egyébként háromszoros a túljelentkezés.

Szóba került a szórványkollégiumi rendszer, valamint a vajdasági iskolabusz-példa, ami annak a bizonyítéka, hogy minden egyes gyermekért meg kell küzdeni.

Bodó Barna, a MÁÉRT, a Kárpát-medencei szórványbizottság elnöke, a Sapientia EMTE docense húsbavágó témákat boncolgatott, például azt, mihez kötődnek a szórványban élők, a térhez vagy a közösséghez? Ott ugyanis mindinkább elhalványulnak azok az elemek, amelyek elválasztják az egyént a többségtől. Felvetette azt is, hogy az állam nyelvét minden országban törvény védi, de a kisebbségnek meg kell harcolnia a saját anyanyelvéért.

A tanácskozás második napján a felvidéki, kárpátaljai, horvátországi, szlovéniai és a vajdasági sajtó képviselői mutatkoztak. Térségünket előadóként Hajnal Jenő, az MNT elnöke és Bodzsoni István, a Pannon RTV igazgatója képviselte, a moderátor szerepét Klemm József, az Újvidéki Rádió igazgatója töltötte be. A jelenlévők az Egyházakér, egy elnéptelenedő falu című kisfilmet tekintették meg.

A konferencián nyilvánvalóvá vált, hogy a klasszikus szórvány-értelmezések egy új dimenzióval bővülnek, amellyel a társadalomtudósok mostanában igen sokat foglalkoznak, ez pedig a nagyvárosi, külvárosi szórvány. Ennek egyik tipikus példája Kolozsvár, ahol 40-50 ezer magyar él. Nemzetpolitikai kihívásként merült fel a Nyugaton élő gazdasági menekültek népes csoportja is, miközben megállapítást nyert: a szórvány elsősorban nem számbeli, hanem sorskérdés.

„Minden tetőről látni a napot.” A címbe emelt Pilinszky János-idézet jelzi, a téma komor ugyan, de talán nem reménytelen.

TÓTH Lívia

Hét Nap, 2015. május 06.