A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elnökségének közleménye

Az állami támogatásban részesülő közszolgálati tájékoztatási eszközöknél az idei évben tovább folytatódnak a megszorítások, hiszen a tartományból már jelezték, hogy 2016-ban a költségvetésből kevesebb pénz jut a médiának is. Ezzel arra kényszerítik a szerkesztőségek vezetőit, hogy különböző észszerűsítési intézkedéseket hajtsanak végre.

A VMÚE elnöksége nem támogatja azt a módszert, hogy a szerkesztőségek munkahelyek megszüntetésével, újságírók elbocsátásával csökkentsék a költségeket. Ebben a rendkívül súlyos gazdasági és bizonytalan társadalmi helyzetben, amikor egyre többen hagyják el a szülőhelyüket, nem szabad újabb családokat kilátástalan helyzetbe hozni. Úgy véljük, számos más módja van a takarékoskodásnak, például bizonyos kiadások racionalizálása, a hivatali kocsik célszerű használata stb.

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete, a korábbi privatizáció rossz tapasztalatain okulva, kezdettől fogva ellenezte a községi tulajdonban lévő elektronikus média áruba bocsátását. Sajnos, ezúttal is igazunk lett, ugyanis a legutóbbi magánosítás során ismét súlyosan csorbult a vajdasági magyarságnak az anyanyelvű tájékoztatáshoz való joga. Olyan kistérségi rádiók szűntek meg (Törökbecse, Nagybecskerek, Temerin, Zombor), amelyek az adott környezetben rendkívül fontos feladatot láttak el. Ilyen vonatkozásban a legsúlyosabb helyzetbe talán a közép-bánáti és nyugat-bácskai magyarság került – az utóbbi azért is, mert Zomborban tavaly decembertől már a Dunatáj című helyi lap sem jelenik meg.

Most már bizonyos, hogy az idén önkormányzati, tartományi és köztársasági választások is lesznek. A VMÚE elnöksége rendkívül fontosnak tartja, hogy az újságírók a választási kampányban objektíven tájékoztassanak, amit elsősorban úgy érhetnek el, ha nem sorakoznak fel semelyik párt vagy politikai csoportosulás mögé.

Zenta, 2016. 01. 28.