Új elnök irányítja egyesületünk munkáját

Újvidéken, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. székházában tartottuk meg tisztújító közgyűlésünket, ahol megválasztottuk szervezetünk új elnökségét, amely ezt követően Máriás Endrét az egyesület új elnökéve, Léphaft Pált és Tóth Líviát a két alelnökévé, Csőke Csabát pedig a titkárává nevezte ki.

A közgyűlés résztvevőit elsőként Léphaft Pál, egyesületünk alelnöke köszöntötte, aki Ökrész Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója, valamint Varjú Márta, a Magyar Szó főszerkesztője üdvözletét is tolmácsolta az egybegyűlteknek, majd Tóth Lívia, a VMÚE elnöke tartotta meg az elmúlt négy évet felölelő szakmai és pénzügyi beszámolóját, amelynek kapcsán kifejtette, annak ellenére, hogy az elmúlt négy évben igen sok nehézséggel kellett megküzdenünk, összességében eredményesnek értékeli a mögöttünk álló időszakot, hiszen számos fontos projektumot valósítottunk meg.

Az elnöki beszámoló elfogadása után a jelenlévők megválasztották egyesületünk új elnökségét, amelynek tagjai Brasnyó Zoltán (Pannon RTV), Csőke Csaba (Vajdasági Televízió), Léphaft Pál (Magyar Szó), Klemm József (Újvidéki Rádió), Kurcinák Árpád (Vajdasági Televízió), Máriás Endre (Magyar Szó), Martinek Imre (kistérségi médiumok), Szerda Zsófia (Hét Nap), Sztánkó Emília (Újvidéki Rádió), Tóth Lívia (Hét Nap) és Zvekán Péter (Pannon RTV) lettek. A tisztújító közgyűlést követően az új elnökség is megtartotta alakuló ülését, amelyen az egyesület új elnökévé Máriás Endrét, alelnökeivé Léphaft Pált és Tóth Líviát, titkárává pedig Csőke Csabát választották meg.

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elnökének, alelnökeinek és titkárának, valamint elnökségének a mandátuma négy évre szól. Az egyesület elnöke a mandátumának lejárta után egyszer választható újra.