Három szerző, egy kötet

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete fennállásának tizenöt éves jubileuma alkalmából szervezett programsorozat keretében mutatjuk be a jövő héten Csókán, Zentán és Újvidéken két kiváló erdélyi publicista, Ambrus Attila és Sarány István, valamint a Magyar Szó karikaturistája, Léphaft Pál közös kötetét.

Mi történik akkor, ha két erdélyi publicista, főszerkesztő és egy vajdasági karikaturista barátságot köt egymással? Születik egy közös, sok szempontból is különlegesnek tekinthető, háromszerzős kötet. A Szóbeszéd, illetve Szertelen szószedet címet viselő válogatás, amelynek nem elő- és hátlapja, hanem két címoldala van, Ambrus Attila, a Brassói Lapok c. hetilap főszerkesztője és Sarány István, a Hargita Népe c. napilap főszerkesztője publicisztikai írásaiból, jegyzeteiből állt össze, és Léphaft Pál rajzai teszik teljessé.

„Ambrus Attila nem csupán a romániai magyar újságírás kiemelkedő személyisége, de legszebb hagyományainak közvetlen folytatója is. Írásai szervesen kapcsolódnak a lap két világháború közti vezető újságírójának, a Brassói Lapok, majd a Váradi Napló kolumnistájának, Mikes Imrének a munkásságához, aki később a Szabad Európa Rádió Gallicusa gyanánt vált a világ egész magyarsága előtt is közismertté. Ugyanaz a valóságszomj, tárgyilagosság és kendőzetlen szókimondás” – írja Ambrus Attiláról Bíró Béla a kötet fülszövegében, ahol Cseke Gábor Sarány Istvánról úgy fogalmaz: „Sarány István olyan, kihalóban lévő újságírói nemzedékhez tartozik, aki még átérzi a leírt szó súlyát, és nem átall sajátos stílust kimunkálni akkor sem, ha a média által sajnálatosan agyoncsépelt témához nyúl. Szinte kivétel nélkül valamennyi írásából kitetszik, hogy számít az olvasó együtt gondolkodására, legalább az értelmezés és a megértés erejéig. Ízig-vérig székelyföldi elkötelezettségű közíró – anélkül, hogy megalapozott regionalizmusa túlzásokra sarkallná.”

A csíkszeredai székhelyű Hargita Népe Lapkiadó gondozásában megjelent kötettel a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete szervezésében a vajdasági közönség elsőként január 23-án, kedden 18 órai kezdettel a csókai Városi Könyvtárban ismerkedhet meg, ahol az est moderátora Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztő-helyettese, a VMÚE alelnöke lesz; majd 24-én, szerdán szintén 18 órától a Zentai Alkotóházban, ahol Csőke Csaba újságíró, a VMÚE elnökségi tagja, január 25-én, csütörtökön ugyancsak 18 órától pedig az újvidéki Európa Kollégiumban, ahol a Kurcinák Árpád újságíró, a VMÚE elnökségi tagja beszélget a szerzőkkel.

A könyvbemutatók a Magyar Nemzeti Tanács, Zenta önkormányzata, a csókai és a zentai művelődési központ, valamint az újvidéki Európa Kollégium támogatásával valósulnak meg.