A nyelvi fejlődés útján

Újságírók számára tartottak szakmai továbbképzést a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete szervezésében szombaton a zentai Alkotóházban, ahol az érdeklődők előbb dr. Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője Igényes és kevésbé igényes sajtónyelv – médianyelv című előadását hallgathatták meg, majd gyakorlati foglalkozáson vehettek részt.

– A sajtó- és médianyelv jelenlegi helyzetével kapcsolatban az egyik legfőbb kérdés az, hogy kell-e valamilyen mintát követnie a sajtó- és médianyelvnek, vagy kritika nélkül el kell fogadnia a nyelvi változásokat. Előadásomban elsősorban arra próbáltam rávilágítani, hogy mindkettőnek érvényesülnie kell, hiszen a sajtó- és médianyelv nem szakadhat el az élő nyelvtől, ugyanakkor egy igen fontos műveltséggyarapító szerepet is be kell töltenie, éppen ezért az újságíróknak ismerniük kell a köznyelv feletti igényes nyelvváltozatokat, a köznyelv alatti szinteket pedig elsősorban a stílusuk színesítésére kell használniuk.

A képzés első részében szó volt a sajtó, a rádió, a televízió és az online médiumok nyelvezetéről, a második részében pedig konkrét nyelvhelyességi kérdéseket vitattunk meg, általam hozott példákon, illetve a résztvevők által felvetett kérdéseken keresztül – magyarázta lapunknak nyilatkozva dr. Balázs Géza, aki elmondta, több ízben is felmerült a regionalitás kérdése, aminek kapcsán megegyeztek abban, hogy vannak olyan regionális sajátosságok, amelyek mindenki számára érthetőek, így ezek esetében mindenekelőtt a kifejezések helyes használatára kell törekedniük az újságíróknak, ugyanakkor akadnak olyanok is, amelyeknek a jelentése nem teljesen egyértelmű, éppen ezért ezek esetében szerencsésebb a magyarországi terminológia alkalmazását előnyben részesíteniük a médiában dolgozóknak.

– Mivel az újságírók alapvető munkaeszköze a nyelv, ezért ezekkel a kérdésekkel mindenkinek foglalkoznia kell, és a mostani összejövetel során is azt vettem észre, hogy a példák túlnyomó többségére a résztvevők a saját tapasztalataikra alapozva tudtak reflektálni, ami egyértelművé tette, hogy azok, akik részt vettek a képzésen, valamennyien érzik, mennyire fontos ezeknek a nyelvhelyességi hibáknak a kiküszöbölése mind a személyes fejlődésük, mind a munkájuk színvonalasabbá tétele érdekében – tette hozzá az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője.

A mostani továbbképzést a Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és Zenta község önkormányzata, valamint a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ támogatásával hívta életre a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete, amelynek kiemelt célkitűzése a különféle képzések és továbbképzések szervezése, illetve a vajdasági magyar újságírás színvonalának növelése, éppen ezért a szervezet illetékesei a jövőben is szeretnének minél több hasonló összejövetelt szervezni a vajdasági magyar médiumok szerkesztőségeiben tevékenykedő személyek számára.

H. Sz.

(Magyar Szó, 2018. május 14.)