Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vmue/public_html/wp-content/themes/ascend/lib/classes/class-ascend-get-image.php on line 44

A média misztikus világa

Sok-sok gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember tolla, ceruzája vagy billentyűzete rutinosabban és könnyedebben alkossa meg a szöveget, mint a kezdetekkor. Vannak, akik már egészen fiatal korukban elkezdik gyakorolni ezt a mesterséget.

Az adai Műszaki Iskola rendkívül hasznos és izgalmas kezdeményezése egy olyan tanfolyam, amely az újságírás elméleti és gyakorlati módszereinek az átadására irányul. Az összejövetel-sorozat két részben valósul meg, az első november elejétől december végéig, a második pedig január közepétől április elejéig tart. Jelenleg tíz lelkes tanuló vesz részt a képzésen. Józó Mónika, az iskola könyvtárosa büszkén mesélte lapunknak, hogy milyen indíttatásból született meg a projektum:

— Az Integrál Pedagógus Egyesület rendszeresen pályáz a Magyar Nemzeti Tanácsnál, így történt ez most is. Mind ez idáig az iskola könyvtárát tudtuk berendezni és felszerelni a támogatás jóvoltából. Már évek óta működik az intézményen belül az újságírócsoport, és az adai újsággal való együttműködésnek köszönhetően a diákjaink írásait közlik a lapban, ezért úgy döntöttünk, hogy most egy kicsit nagyobb fába vágjuk a fejszénket. A gyerekek írás iránti érdeklődése hívta életre ezt a tanfolyamot, ők ugyanis jelezték, hogy szívesen vennének részt egy olyan foglalkozáson, ahol profi és tapasztalt újságíróktól tanulhatnak.

Mónika elmondta, hogy felkérték partnernek a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületét, mely nagy örömükre igent mondott a megkeresés után. Máriás Endre, az újságíró-szervezet elnöke úgy véli, hogy hiánypótló tevékenységet folytatnak a Műszaki Iskolával.

— A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének a hosszú távú céljai között szerepel az utánpótlás nevelése és a szakmában dolgozók folyamatos továbbképzése. Szerettük volna megragadni ezt a lehetőséget, hogy közös erővel érjük el a célunkat. Szakmai partnerként bekapcsolódott a munkába a TM-People International Kft., melynek a lebonyolításban van szerepe. Ebben a projektumban az adai Körkép nevű lap is részt vesz, mely eddig is megjelentette a fiatalok írásait, és továbbra is teret ad az ifjúságnak arra, hogy a gondolatait a nyilvánosság elé tudja tárni. Úgy állítottuk össze a programot, hogy nem csak a szakmára készítjük fel a résztvevőket, tehát nem az az elsődleges célunk, hogy újságírókat neveljünk, de a szakmai alapokat mindenképp szeretnénk elsajátíttatni velük.

A tanulók gyakorlatok során ismerkedhetnek meg az alapműfajokkal, hiszen a szituációs játékokból le tudják szűrni a saját tapasztalataikat, és ezáltal hosszabb távon, nyomatékosabban marad meg bennük az elsajátított tudás.

— Jelenleg a nyomtatott sajtóra koncentrálunk, de természetesen olyan foglalkozásokat is tervezünk, amelyek során a rádiós, illetve a televíziós műfajokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, emellett a képzés vége felé szerkesztőségekbe is ellátogatunk, mivel szeretnénk, ha látnák egy újság vagy egy műsor elkészítését, és egyáltalán azt, hogy milyen a hangulata az egész folyamatnak, melynek során elkészülnek a médiatermékek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szóljunk a manipuláció jelenségéről is, mellyel maguk is mindennap találkozhatnak. Ezáltal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ha nem is újságírókká, de tudatos médiafogyasztókká váljanak. Úgy véljük, hogy ilyen szempontból ez a korosztály nagyon ki van szolgáltatva a médiumoknak, és fontos lenne, hogy megtanulja kiszűrni a háttér-információkat. Érdemes összehasonlítani, hogy egy eseményről hányféleképp tudósítanak a sajtóban, mert már ebből is tudnak egy hozzáállást elsajátítani.

Egy foglalkozás időtartama 2 x 45 perc, és az egyik része az elméletre, a másik pedig a gyakorlatra fókuszál. A diákok nem számítógép előtt ülnek, viszont olyan feladatokat is kapnak, amelyekhez szükséges a mobiltelefon használata, ezzel is azt sugallva, hogy a technika az újságíró barátja, hiszen segíteni tudja a munkában. Tudósítást és jegyzetet írnak az órákon, emellett házi feladatot is kapnak, hogy serkenjen a kreativitásuk, mely Máriás Endre szerint minden résztvevőben megvan.

— Elképesztően kreatívak és motiváltak a gyerekek, talán még a gimnáziumban sincsenek ennyire motivált fiatalok, mint az adai Műszaki Iskolában. Ez egyrészt az intézményvezetésnek, másrészt a tanári karnak köszönhető. Úgy gondolom, kívülállóként is látható, hogy az iskolában milyen kiegyensúlyozott munka folyik, és a diákok jól érzik magukat az intézményben.

Három lelkes írást gyakorló fiatal válaszolt arra a kérdésemre, hogy miért jár az újságíró-tanfolyamra:

Bartuc Éva: — Már korábban is írtam a Körkép című lapba. Sokat segít a tanfolyam, hiszen rávezet az újságírás fortélyaira. Leginkább interjúkat szeretek készíteni, mivel bepillanthatok egy másik személy munkájába.

Mihályi Csenge: — Nem újságírással szeretnék a jövőben foglalkozni, de több mindenre megtanít ez a tanfolyam, fejleszti az íráskészségemet. Leginkább egy eseményről szeretek riportot készíteni.

Raffai Dominik: — A képzésre való jelentkezésem oka az, hogy már korábban is részt vettem olyan versenyeken, ahol az írás volt a központi téma. Az alapokat már elsajátítottam, és úgy érzem, hogy ha nem is ezzel szeretnék főállásban foglalkozni, egy jó kiindulási alapot nyújt a tanfolyam. Az olvasást is nagyon fontosnak tartom, hiszen ezáltal az illető szókincse is bővül, és egy egyedi hangú, kerek egész szöveget tud létrehozni, nem pedig egy sablonírást.

A fiatalok örömmel meséltek a tanfolyam menetéről, valamint arról, hogy nagyon élvezik a képzést, mivel szórakozva tanulnak, és jelentősen megnőtt a tudásuk a publicisztika terén. A jól megérdemelt téli szünet után következik a második felvonás, amikor az adai fiatalok még inkább felfedezhetik az újságírás rejtelmeit.

Az Integrál Pedagógus Egyesület, a TM-People International Kft. és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete által életre hívott újságíró-tanfolyam a Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi — Nemzeti Közösségi Titkárság, valamint az adai Műszaki Iskola támogatásával valósul meg.

Bíró Tímea
(Hét Nap, 2019. január 17.)