Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vmue/public_html/wp-content/themes/ascend/lib/classes/class-ascend-get-image.php on line 44

A sajtószabadságról és az újságírói függetlenségről

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába tömörült Kárpát-medencei tagszervezetek, valamint az ausztráliai magyar újságírók képviselői október 25-e és 28-a között Sepsiszentgyörgyön tartották meg újabb tanácskozásukat. A tizenhárom éve létrehozott, határokon átívelő szakmai társulás a szervező Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének, továbbá Szili Katalin miniszterelnöki megbízottnak és Kalmár Ferenc András miniszteri biztosnak a részvételével a sajtószabadság és az újságírói függetlenség kérdéskörét vitatták meg.

A konferencia befejeztével a résztvevők által egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozat értelmében a KMÚEK örömmel üdvözölte tagságának sorában a 2017 októberében megalakult és 2018 januárjában hivatalosan is bejegyzett Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületét, amelynek célkitűzései összhangban vannak a KMÚEK 2005-ben meghirdetett alapvető feladataival, és amely már alakulásakor nyilvánosságra hozta, hogy jó kapcsolatokat kíván építeni minden rokon szakmai és civil szervezettel, elsősorban a KMÚEK alapítói közé tartozó Magyar Újságírók Romániai Egyesületével.

A zárónyilatkozatban foglaltak szerint a sajtószabadság kimeríthetetlen témakörét taglalva a tanácskozás résztvevői rámutattak arra, hogy a politikai befolyásolás és a gazdasági függőség veszélyeinek elhárítása mellett a sajtó függetlenségének biztosításában elsősorban az újságírói felelősség tudatos kiélezése játszhat nagy szerepet. A néha utópisztikusnak tűnő, de tartós tennivalóként megfogalmazott cél elérését a konferencia szónokai szerint csak az újságírók szakmaiságának folyamatos erősítése, a célközönség feltétel nélküli tisztelete és a kisebbségi magyar közösség érdekeinek elkötelezett szolgálata biztosíthatja.

Noha az elmúlt tizenhárom évben a KMÚEK több ízben is foglalkozott a külhoni magyar újságíróképzés fontosságával, a tanácskozás résztvevői ezúttal is felhívták a figyelmet a szervezett és folyamatos külhoni magyar újságíróképzés fontosságára, hiszen a sajtószabadságért folytatott harc sikerét távlatilag csak a szakmailag jól képzett új újságíró-nemzedék kinevelése szavatolhatja. A célközönség és a médiafogyasztók szokásainak változása miatt külön figyelmet kell szentelni a mindinkább tért hódító új médiával és az online-újságírással kapcsolatos alapismeretek elsajátításának.

A KMÚEK tagjai kitértek arra is, hogy a szervezet megalakulása óta eltelt kis híján másfél évtized alatt megtartott konferenciákon számos hasznos kezdeményezés született, szorosabbra fűződtek a szálak a szétforgácsolt magyar nemzettest részegységei között, és létrejött a külhoni magyar médiakatalógus, amely a kisebbségi közösségekben működő magyar újságírók gyorsabb és hatékonyabb kapcsolatteremtését segítheti elő. A tagszervezetek tevékenységében megfigyelhető inercia miatt ugyanakkor több fontos célkitűzés megmaradt a kezdeményezés szintjén. A bírálatot megfogalmazva a résztvevők síkraszálltak azért, hogy a jövőben a KMÚEK-értekezletek ne csak a külhoni magyar újságírók találkozásának örömünnepei legyenek, hanem a közös cselekvés valódi mozgatórugói is.

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója október 27-én Miklósváron, a Kálnoky-kastélyban elfogadott zárónyilatkozatában foglaltak szerint a tanácskozás résztvevői örömmel vették tudomásul és egyhangúlag támogatták Szili Katalin felajánlását, hogy a KMÚEK következő, 2019. évi konferenciáját Budapesten, a miniszterelnöki megbízott védnökségével tartsák meg.

M. E.

(Magyar Szó, 2019. október 29.)