Határokon átívelő együttműködés

Ünnepélyes keretek között írták alá a hétvégén a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson azt az együttműködési megállapodást, amely a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚE) között köttetett meg azzal a céllal, hogy hivatalossá tegyék és ezáltal még szorosabbra fűzzék a két szervezet közötti együttműködést.

A megállapodást Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke és Máriás Endre, a VMÚE elnöke látták el kézjegyükkel, akik örömüknek adtak hangot annak kapcsán, hogy ezáltal még magasabb szintre emelkedhetett a két szervezet közötti együttműködés.

– Az együttműködések terén nincs túl nagy tapasztalatunk, hiszen a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete 2018 februárjában alakult meg, ám a megalakulásunk óta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél szerteágazóbb kapcsolatokat alakítsunk ki a Kárpát-medencei magyar újságíró-szervezetekkel, amiben a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete az első pillanattól kezdve kiváló partnernek bizonyult. Nagyon örülünk annak, hogy a mostani találkozó keretében sikerült tető alá hoznunk ezt a megállapodást, amelynek eredményeképpen hosszú távon is közösen tervezhetjük majd a jövőnket. Mindezt azért tartottuk fontosnak, hogy ezentúl ne csupán két baráti társaság találkozásai határozzák meg az együttműködést, hanem megpróbáljuk azt szélesebb körben is kiterjeszteni, hiszen meggyőződésünk, hogy csakis összefogással lehet kimagasló eredményeket elérni – hangsúlyozta Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke.

– A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesület hosszú ideje kiváló kapcsolatot ápol a Kárpát-medencei magyar újságíró-egyesületekkel, aminek az elmúlt évek során számos hozadéka volt, köszönhetően egyebek mellett annak, hogy a Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciója, amely jövőre ünnepli fennállásának tizenöt éves jubileumát, kiváló lehetőségeket biztosít az együttműködésre, valamint a vélemény- és tapasztalatcserére is. Ahhoz azonban, hogy közös projektumok megvalósításán dolgozzunk, arra kell törekednünk, hogy a különböző régiókban működő szakmai szervezetek közötti együttműködést minél inkább kiterjesszük, és olyan tartalmakkal töltsük fel, amelyekből nemcsak mi, újságírók profitálhatunk, hanem az adott régiók magyar médiafogyasztói is. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ezekbe a folyamatokba a fiatal kollégákat is megpróbáljuk bevonni, hiszen úgy gondoljuk, csakis így válhatnak hosszú távon is fenntarthatóakká ezek a határokon átívelő együttműködések – emelte ki Máriás Endre, a VMÚE elnöke.

A rendezvény másik programpontjaként a két romániai magyar újságíró-egyesület, a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete is együttműködési megállapodást kötött egymással, amivel egy igen hosszú folyamat végére sikerült pontot tenniük. A dokumentumot Szűcs László, a MÚRE elnöke és Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke látta el kézjegyével.

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson megszervezett újságíró-találkozón, amelyen több vajdasági médium munkatársai is képviseltették magukat, a szakmai megbeszélések mellett a résztvevők szabadidős programként egy igen izgalmas orbaiszéki kirándulásra is elutaztak, amelynek állomásai a gelencei Szent Imre római katolikus templom, a zabolai református templom, a zabolai Csángó Múzeum, a csomakőrösi Kőrösi Csoma Sándor Emlékház és a zágoni Mikes–Szentkereszty udvarház voltak, amelyben a Mikes Kelemen-, a Csutak Vilmos- és a Kiss Manyi-emlékszoba is különlegesebbnél különlegesebb ereklyékkel várta a vendégeket.

H. Sz.

(Magyar Szó, 2020. december 9.)

????????????????????????????????????